ДОЛБООРДУН МААЛЫМАТЫ – КҮН ЭЛЕКТРИЯЛЫК ТАПКЫРУУ

pj13

Вьетнамдагы долбоор
● Орнотуу кубаттуулугу: 6MWp
● Продукт категориясы: Металл чатыр
● Курулуш убактысы: 2020-жыл

pj14

Вьетнамдагы долбоор
● Орнотуу кубаттуулугу: 4MWp
● Продукт категориясы: Металл чатыр
● Курулуш убактысы: 2020-жыл


Посттун убактысы: 2021-жылдын 7-декабрына чейин