ДОЛБООРДУН МААЛЫМАТЫ – КҮН ЭЛЕКТРИЯЛЫК ТАПКЫРУУ

pj11

Япониядагы долбоор
● Орнотуу кубаттуулугу: 3,8 МВт
● Продукт категориясы: Металл чатыр
● Курулуш убактысы: 2017-жыл

pj12

Вьетнамдагы долбоор
● Орнотуу кубаттуулугу: 7,5 МВт
● Продукт категориясы: Металл чатыр
● Курулуш убактысы: 2020-жыл


Посттун убактысы: 2021-жылдын 7-декабрына чейин